Corporate Business Union doo Beograd-Čukarica

Регистарски број/Матични број: 21607746

ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 112102116

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу

Седиште: Сремчица , Дворжакова 16 , стан 8 , Сремчица, Београд-Чукарица , 11253 Београд , Србија

Адреса за пријем електронске поште: corpbu@hotmail.com